0225-65 51 60

Advokat Anita Odénius

En advokats främsta plikt är att, i enlighet med vad lag och god advokatsed bjuder, efter bästa förmåga lojalt tillvarata klientens intressen. Denna grundsats genomsyrar min verksamhet.
Jag åtar mig uppdrag inom ett flertal olika områden där jag anser mig ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att på bästa möjliga sätt kunna representera klienten. Dock har jag en viss inriktning i min verksamhet och det är inom den inriktningen som den större delen av mina uppdrag faller in. Nedan ser du vilka rättsområden min inriktning består av. Varmt välkommen att kontakta mig om du har några frågor eller behöver juridiskt stöd.

Befattning: Advokat och av länsstyrelsen utsedd Notarius publicus

Advokat sedan: 2013

Språk:

  • Svenska

  • Engelska

Utbildning:

  • Jur.kand (1996)

Erfarenhet:

  • Advokat i egen byrå (2014 - pågående)

  • Biträdande jurist och advokat, Zedendahl Advokatbyrå (2012 - 2014)

  • Jurist och delägare, Affärsjuridik MittSverige AB (2008 - 2012)

  • Processförare, Skatteverket (2005 - 2008)

  • Jurist, Fonus juridik (2005)

  • Länsrättsnotarie, länsrätten i Dalarnas län (2000 - 2005)

Mina Rättsområden

Familjerätt

Inom civilrätten är just familjerätten ett omfattande rättsområde. Inom familjerätten omfattas samtliga rättsliga frågor som kan uppstå vid ingående i ett äktenskap samt skilsmässa eller samboförhållande. Det kan gälla allt från att upprätta äktenskapsförord, bodelningsavtal till vårdnad om barn, deras boende samt umgänget med barnen. Även Bouppteckningar är en del av familjerätten. Bouppteckning är den skriftliga handlingen som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med ett dödsfall samt konkurs. Själva processen att upprätta den skriftliga handlingen kallas även den bouppteckning. I processen ska det även anges vilka parter som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Bouppteckningen förrättas vanligtvis av jurister på advokatbyråer, begravningsbyråer och banker bland andra. Som en del av min verksamhet arbetar jag med bouppteckningar och bistår klienten med all nödvändig juridisk hjälp, konsultation samt upprättande av handlingar, men även biträdande av klient i domstol.

Brottmål

Den som har blivit utsatt för brott (brottsoffret) kallas målsägande. Som målsägande har du ofta rätt till ett målsägandebiträdande, som ska tillvarata dina intressen och förse dig med stöd och hjälp. Målsägandebiträdet bistår dig under förundersökningen (polisutredningen) och vid en eventuell rättegång. Målsägandebiträdet kan föra eventuella anspråk på skadestånd som brottsoffret har. Den som är misstänkt för brott har ofta rätt till en offentlig försvarare (försvarsadvokat). Försvarsadvokaten biträder dig under förundersökningen samt vid en eventuell rättegång. Den som är kallad till polisförhör men ännu inte blivit tilldelad en offentlig försvarare, kan kontakta polisen och uppge att man önskar en viss advokat som ens försvarare. Jag åtar mig uppdrag inom brottmål som målsägandebiträde och försvarare.

Förvaltningsrätt

Förhållandet mellan myndigheter och enskilda personer omfattas av rättsområdet förvaltningsrätt. Det kan handla om s.k. ”betungande” förvaltningsakter som exempelvis uttagande av skatt, återkallelse av körkort men även tvångsomhändertagande av barn (LVU). Det kan också röra sig om det som kallas ”gynnande” förvaltningsakter såsom t.ex. tillstånd för utlänningar att vistas i Sverige (uppehållstillstånd) men även serveringstillstånd, d.v.s. att servera alkohol på krogar och barer samt tillstånd att bedriva viss verksamhet. Förvaltningsdomstolarna hanterar oftast förvaltningsrättsliga frågor.

Civilrätt

Begreppet Civilrätt har sitt ursprung i romerskans "lus civile" och är ett omfångsrikt rättsområde. Om förvaltningsrätten handlar om förhållandet mellan enskilda personer och myndigheter, handlar civilrätten om förhållandet mellan enskilda personer. Avtals- och skadeståndsrätten bildar den gemensamma kärnan inom civilrätten. Därefter finns övriga underkategorier som bl.a. köprätt, sakrätt (frågor om äganderätt m.m.), ekonomiska fordringar (obligationsrätt), fastighetsrätt samt familjerätt.